We wtorek (9 stycznia br.) w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego dokonał zmian w składzie Rady Ministrów. Nowym ministrem zdrowia został prof. Łukasz Szumowski, zastępując tym samym Konstantego Radziwiłła. Gabinet w nowym składzie ma zebrać się o godz. 13.30.

Nowy minister zdrowia jest kardiologiem-elektrofizjologiem i profesorem nauk medycznych, który swoje zawodowe życie związał z Instytutem Kardiologii w Warszawie.

Prof. Szumowski urodził się 3 czerwca 1972 r. w Warszawie. Studia medyczne ukończył w roku 1997, w 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 2010 – doktora habilitowanego nauk medycznych. Od 2004 do 2011 r. kierował Pracownią Elektrofizjologii, a od 2011 kieruje Kliniką Zaburzeń Rytmu Serca, utworzoną przez prof. Franciszka Walczaka. Od 21 czerwca 2016 roku jest profesorem nauk medycznych – tytuł profesora otrzymał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy.

Od 24 listopada 2016 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jest współtwórcą – w resorcie nauki – NAWA – Naukowej Agencji Wymiany Akademickiej. Oficjalnie rozpoczęła swoją działalność 3 października 2017 r. Instytucja działa na rzecz umiędzynarodowienia polskiej nauki poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej i wymiany akademickiej. Z programów stypendialnych i grantowych NAWA mogą skorzystać studenci, doktoranci, młodzi naukowcy, instytucje naukowe i organizacje pozarządowe.

Pracę w Instytucie Kardiologii w Warszawie-Aninie rozpoczął już w roku 1998.

Pełnił liczne funkcje w europejskich i polskich towarzystwach naukowych. Był członkiem m.in. European Heart Rhythm Association Training Fellowships Committee, Innovation Committee, a także zarządu Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Należy do Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Współpracował z fundacją Kresy w Potrzebie-Polacy Polakom, zajmującą się pomocą obywatelom polskim pozostawionym poza wschodnimi granicami, w szczególności dzieciom z Grodna i Wołkowyska. Współpracował również z fundacją Serce dla Arytmii promującą wiedzę dla pacjentów i lekarzy w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia arytmii oraz ze Stowarzyszeniem Pacjentów Serce dla Arytmii.

Profesor Szumowski jest autorem lub współautorem ponad 150 prac o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Wraz z żoną i czwórką dzieci mieszka w Warszawie. Jego hobby to żeglarstwo oraz narciarstwo. W wolnym czasie gra na pianinie i gitarze.

– Dziedziny medyczne do jeden z najważniejszych obszarów zarówno gospodarki, jak i badań, i nauki mający wpływ na innowacje – mówił dla portalu wnp.pl pod koniec kwietnia ub.r. prof. Szumowski. Jak zaznaczał, w obszarze badań nad nowymi cząsteczkami leków inwestycje są długotrwałe, natomiast w obszarze produktów i urządzeń medycznych ten czas do uzyskania efektu jest znacznie krótszy.

W maju ub.r. prof. Szumowski uczestniczył w sesji „Innowacje w medycynie” podczas IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Wskazywał wtedy, że w Polsce od wielu lat mamy do czynienia z ”ogromnym drenażem mózgów, dewastującym nie tylko naszą naukę, ale i gospodarkę”.

– Musimy wprowadzić rozwiązania, które młodych innowacyjnych Polaków, także w obszarze nauk medycznych, zatrzymają w Polsce. Chodzi między innymi o ułatwienie legislacyjne – mówił podczas kongresowej sesji wiceminister nauki.

Podkreślał również, że w Polsce trzeba wreszcie stworzyć warunki – także dotyczące modelu finansowania – dla rozwijania badań klinicznych, obserwacyjnych oraz populacyjnych. – Bardzo brakuje w naszym kraju instytucji, którą można nazwać Narodową Agencją Badań Medycznych – stwierdził.

– Chcemy, aby za 10 lat polski sektor biotechnologii medycznej był jednym z najsilniejszych w Europie – powiedział z kolei PAP 5 stycznia br.

– Potrzebujemy tego sektora, ponieważ jest to dzisiaj jeden z najszybciej rozwijających się obszarów badań naukowych. W wielu krajach jest to również coraz ważniejszy obszar gospodarki, ponieważ biotechnologia wkracza w różne dziedziny. Żeby móc w ogóle myśleć o projektowaniu leków polskich, musimy mieć bardzo dobre badania podstawowe, również w obszarze biologii komórkowej – podkreślił.

Wypowiedź padła w kontekście powstania Instytutu Biotechnologii Medycznej (IB-Med), którego koncepcję w końcu grudnia 2017 r. przedstawili premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

źródło: rynekzdrowia.pl

Share →