Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała na swojej stronie program posiedzenia Rady Przejrzystości, które zaplanowano na 9 grudnia 2019 r. Rada zajmie się, między innymi oceną terapii w agresywnej mastocytozie układowej, łuszczycowym zapaleniu stawów i gruczołowym raku szyjki macicy.

Poniżej program posiedzenia Rady Przejrzystości (9 listopada 2019 r.).

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

  • Rydapt (midostaurina) w ramach programu lekowego B10. „Midostauryna w leczeniu agresywnej mastocytozy układowej, mastocytozy układowej z współistniejącym nowotworem układu krwiotwórczego oraz białaczki mastocytarnej (ICD-10 C96.2, C94.3 D47.9)”
  • – Hyriomoz (adalimumab) we wskazaniu: leczenie czynnego i postępującego łuszczycowego zapalenia stawów u dorosłych, gdy odpowiedź na uprzednio stosowane leki modyfikujące przebieg choroby, okazała się niewystarczająca.

Przygotowanie opinii w zakresie zasadności wprowadzenia zmian w programach lekowych:

  • B.1 „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B (ICD-10 B18.1)”
  • B.93 „Piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych (ICD-10: C83, C85)”.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

  • Avastin (bevacizumabum) we wskazaniu: rozsiany gruczołowy rak szyjki macicy (ICD-10: C53) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych,
  • Adcetris (brentuximab vedotin) we wskazaniu: ziarniniak grzybiasty w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej.

Przygotowanie opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków ich realizacji w chorobie „rak płuca”, wraz z odniesieniem do modelowego rozwiązania pn. „Wczesne wykrywanie raka płuca z wykorzystaniem NDTK”.

Share →