W sobotę (25 listopada) dr Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, został wybrany na stanowisko pierwszego wiceprezesa Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME – Standing Committee of European Doctors).

Naczelna Izba Lekarska początkowo posiadała w CPME status obserwatora, od roku 2000 była członkiem stowarzyszonym, a od 1 stycznia 2004 r. – po przystąpieniu Polski do UE – posiada pełne członkostwo w CPME, co w znacznym stopniu zwiększyło znaczenie NIL w tej organizacji oraz jej wpływ na podejmowane działania – informuje NIL na swojej stronie.

CPME to organizacja lekarska o charakterze stowarzyszenia non-profit, działająca na podstawie prawa belgijskiego, zrzeszająca krajowe, najbardziej reprezentatywne dla zawodu organizacje lekarskie z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii.

Ponadto, w charakterze członków stowarzyszonych i obserwatorów, w skład CPME wchodzą organizacje lekarskie z Albanii, Andory, Chorwacji, Izraela, Serbii i Turcji.

CPME ma na celu promowanie najwyższych standardów kształcenia medycznego i praktyki lekarskiej w celu osiągnięcia najwyższej jakości opieki zdrowotnej dla wszystkich pacjentów w Europie. CPME jest również zaangażowany w promowanie zdrowia publicznego, relacji między pacjentami i lekarzami oraz swobodnego przepływu lekarzy w Unii Europejskiej.

źródło: NIL

Share →