Wiemy już, gdzie pracuje obecnie prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik. Po odejściu z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie został powołany na stanowisko pełnomocnika rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ds. organizacji Centrum Badań Klinicznych w onkologii.

„Puls Medycyny” jako pierwszy podał informację o odejściu prof. Szczylika z Wojskowego Instytutu Medycznego – po 40 latach pracy i 24 latach kierowania w nim Kliniką Onkologii. Zakończył swoją współpracę z tą placówką z końcem października. Kiedy z nim wówczas rozmawialiśmy, nie chciał zdradzić swoich dalszych planów. Dziś potwierdził nam, że pracuje w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Na podstawie zarządzenia rektora WUM, prof. dr. hab. n. med. Mirosława Wielgosia, od 15 listopada prof. Szczylik pełni funkcję pełnomocnika ds. organizacji Centrum Badań Klinicznych w onkologii. Jego zadaniem jest m.in. określenie zasad utworzenia i lokalizacji oraz struktury organizacyjnej i zasad działalności nowej jednostki WUM. Odpowiada również za opracowanie zasad współpracy Centrum Badań Klinicznych WUM z centrami klinicznymi w kraju i za granicą.

źródło: pulsmedycyny.pl

Share →