Na 37. posiedzeniu Sejmu, które odbyło się 9 marca br. Sejm RP zagłosował przeciwko wnioskowi sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji w sprawie odrzucenia poselskiego projektu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Podczas posiedzenia Komisja przedstawiła sprawozdanie ze swoich prac, dotyczących zmian w ustawie oraz odbyła się dyskusja z udziałem wszystkich klubów parlamentarnych.

Wbrew rekomendacjom Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji, Sejm RP był przeciwny ostatecznemu odrzuceniu projektu ustawy, a tym samym skierował projekt ustawy do Komisji ds. deregulacji w celu ponownego rozpatrzenia z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Zdrowia. W ocenie PharmaNET oraz ZPP należy zmodyfikować system detalicznej dystrybucji leków w Polsce. Natomiast zmiany w tak istotnym obszarze dla polskiej gospodarki oraz polskich pacjentów, muszą być wprowadzane w sposób przemyślany i rozsądny. Dlatego też PharmaNET oraz ZPP po raz kolejny wyraża gotowość do wsparcia Ministerstwa Zdrowia w wypracowaniu zmian, korzystnych dla wszystkich uczestników rynku aptecznego, a w szczególności dla polskich pacjentów.

Jednocześnie mamy nadzieję, że ponowne skierowanie projektu ustawy do Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji daje możliwość dalszych prac nad projektem ustawy, w ramach Okrągłego Stołu Branży Aptekarskiej zwołanej przez posła Michała Cieślaka oraz posła Wojciecha Murdzka. A w efekcie pozwali wypracować kompromisowe rozwiązanie zabezpieczające interesy i funkcjonowanie aptek indywidualnych, wesprzeć ustawodawców oraz pozytywnie wpłynąć na treść aktu nowelizującego Prawo farmaceutyczne. Pierwsze posiedzenie Okrągłego Stołu Branży Aptekarskiej odbyło się 7 marca br. W obradach uczestniczyli m.in. przedstawiciele Sejmu RP, Ministerstwa Zdrowia, organizacji pacjenckich, samorządu aptekarskiego oraz przedsiębiorców prowadzących apteki.

Marcin Nowacki – Wiceprezes ZPP
Marcin Piskorski – Prezes ZPA PharmaNET

Share →