Leki przeciwnowotworowe są dla koncernów farmaceutycznych świetnym biznesem. Ale jak wynika z najnowszych badań, połowa z nich nie pomaga – stwierdza raport brytyjskich naukowców, którzy zbadali skuteczność leków stosowanych w terapiach antynowotworowych.

Do raportu dotarli dziennikarze magazynu „Monitor” niemieckiej telewizji ARD. Analiza dotyczy 48 preparatów, jakie Europejska Agencja Leków (EMA) dopuściła do użytku w latach 2009-2013. Jak czytamy, wynik badań był jak kubeł zimnej wody. Tylko połowa dopuszczonych do terapii lekarstw przedłużała zgodnie z zapowiedziami życie chorych lub przynajmniej poprawiała jego jakość. 49 procent leków w ogóle nie spełniało tych kryteriów.

Zdaniem prof. Dietera Ludwiga specjalisty ds. chorób nowotworowych oraz przewodniczącego Niemieckiej Komisji Leków to „przerażająca liczba”. Analiza brytyjskich naukowców jest przełomowa. – Teraz problemem tym powinny się zająć organy zatwierdzające oraz rząd niemiecki, by pacjenci nie byli leczeni po omacku – uważa ekspert.

Ceny środków do terapii antynowotworowej są coraz wyższe. Koszty przypadające na pacjenta wynoszą nawet 100 tys. euro rocznie. W Niemczech wydatki kas chorych na lekarstwa przeciw nowotworom wzrosły z 3,8 mld w 2012 do 5,77 mld euro w 2016 roku.

Ten gwałtowny wzrost kosztów przewidzieli już w 2010 roku ekonomista ds. zdrowia prof. Gerd Glaeske i prof. Ludwig w opracowaniu przygotowanym dla niemieckiego resortu zdrowia. Teraz, w obliczu nowych badań z Londynu, obaj eksperci domagają się wniesienia poprawek do ustawy o reorganizacji rynku leków (AMNOG). Konieczne jest, ich zdaniem, wprowadzenie obowiązującej „późniejszej oceny korzyści”.

Wg prof. Dietera Ludwiga szybkie dopuszczenie leków przez EMA nie zawsze jest uzasadnione, bo w przypadku większości chorób nowotworowych istnieją dobre i skuteczne terapie. Nowe preparaty muszą udowodnić, że przewyższają dotychczasowe standardy – mówi Ludwig, a wcale tak nie jest.

Alexandra Jarecka (afp)

Share →