Badanie dotyczące suplementów diety, a prowadzone przez Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wzbudziło reakcję ze strony organizacji zrzeszające producentów suplementów. W stanowisku przesłanym do redakcji wskazują, że część pytań może wprowadzać respondenta w błąd.

„Federacja Suplementów wspiera wszystkie działania mające na celu edukację społeczeństwa w kierunku potrzeby uzupełniania niedoborów diety poprzez zażywanie suplementów. Inicjatywa Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi polegająca na przeprowadzenie ankiety mającej na celu badanie wiedzy społeczeństwa na temat suplementów diety wydaje się niezwykle interesująca. Wyniki ankiet mogą być wspaniałym narzędziem wyznaczającym kierunek do podejmowania dalszych działań edukacyjnych”- przyznała Anna Mossakowska- Ziemniak, dyrektor generalna Federacji Suplementów.

Zwróciła jednak uwagę, że w przypadku pytań zawartych w ankiecie Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pojawiają się wątpliwości natury prawnej.

„Część pytań w kwestionariuszu jest sprzeczna z prawem żywnościowym, pojawiają się zagadnienia sugerujące odpowiedzi niezgodnie z obowiązującym prawem oraz takie, które porównują lek z suplementem, a tym samym wprowadza konsumenta (respondenta) w błąd”- wskazała.

Organizacja przypomniała, że suplement diety jest kategorią żywności, a jego wprowadzanie na rynek obwarowane jest zapisami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dlatego też zdaniem Federacji Suplementów sugerowanie, że żywność jest niebadana, czy może być niebezpieczna, jest działaniem zastraszającym konsumenta.

źródło: pulsmedycyny.pl

Share →