Rada Naukowa :

  • Dr n. farm. Jerzy N. Obeid
  • Dr n. med. Marek Marciniak
  • Dr hab. Włodzimierz W. Sukiennik – Przewodniczący Rady Naukowej
  • Dr hab. inż. Michał Borecki
  • Dr inż. Marek Ruzikowski
  • Prof. dr hab. n. farm. Krzysztof Cal
  • Dr hab. n. farm. Leszek Borkowski
  • Mgr Gabriel Ardelli – Sekretarz Rady Naukowej